Araziler Kepez, Antalya
Nüfus: Antalya: 600,000 (2000 yılı nüfus sayımları resmi sonucu); 1.000.000 (2004 yılı için tahmin edilen rakam); 2.500.000 (2020 yılı için öngörülen rakam)
Yer: Kepezaltı
Çalışma alanı: 157 hektar
Proje alanı: 22 hektar

Tema Belediye mülkiyetinde olup az katlı gecekondularca kaplanmış olan arazinin, legal, fiziksel, altyapısal ve kentsel problemlerine getirilecek çözümlerle kentin nitelikli bir yerleşim alanına dönüştürülmesi amacı ile yapılacak yenileme çalışması. Alanın problematik özelliklerinin yanında sahip olduğu düşük yoğunluklu yapısal dokunun ve yeşil örtünün, nitelikli bir yerleşim alanı oluşturma yönünde sunduğu potansiyelin değerlendirilmesi konunun önemli bir parçasıdır. Bir diğer önemli yön ise, yapılacak kentsel dönüşüm operasyonu için yerel yönetimin gereksinim duyulacağı kaynağın belli oranda arazide yaratılacak gelir getirici fonksiyon alanları ile karşılanması gereğidir.


www.europan-europe.com/e8_gb/sites/sites_antalya.phpZeytinburnu, İstanbul
Nüfus: Zeytinburnu: 244.062 (2000 yılı),
Sümer Mahallesi (çalışma alanı): 30.385 (2000 yılı)
Yer: Sümer Mahallesi
Çalışma Alanı: 66 hektar
Proje alanı: 66 hektar


Tema: İstanbul önemli bir deprem bölgesi içindedir ve yakın gelecekte büyük bir deprem olma olasılığı oldukça yüksektir. Çalışma bölgesini oluşturan Zeytinburnu - Sümer Mahallesi, zemin yapısı ve mevcut binaların yetersiz niteliklerinden dolayı böyle bir depremde en ağır hasarın beklendiği bölgelerin başındadır. Bu nedenle bölgedeki yapıların tamamen yıkılarak yerleşim alanının yeniden inşası gereklidir. Yapılacak yenileme depreme karşı güvenli, daha nitelikli yapılar elde etmenin yanında, şu andaki boşluksuz kent dokusunun daha yaşanabilir kentsel çevrelere dönüştürülmesini de hedeflemektedir. Geliştirilecek öneriler, aynı risk altındaki çevre yerleşimlerin de aynı şekilde sağlıklı ve güvenli çevrelere dönüştürülmesi için model oluşturacaktır. Dönüşüm sonrasında bugünkü kullanıcılarla beraber gelişen çevresel niteliklere bağlı olarak farklı sosyal gruplardaki kullanıcıların da bölgeye yerleşmesi, sosyal çeşitlilik sağlayacaktır.


www.europan-europe.com/e8_gb/sites/sites_istanbul_z.phpKAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN!

EUROPAN Türkiye Ulusal Sekreteryası: Arkitera Mimarlık Merkezi
Cemil Topuzlu Caddesi İş Bankası Blokları A Blok No:8 34726 Dalyan - İstanbul
Tel: +90 216 355 07 22 Faks: +90 216 386 94 30